KINČOK, Branislav. Dokumenty k prípadu Karol Šmidke a spol.

Prezentované dokumenty nadväzujú na štúdiu publikovanú v čísle Pamäť národa 1/2020, ktorá sa zaoberala málo známym a slovenskou historiografiou doposiaľ nespracovaným prípadom, na ktorého čele mal stáť jeden z najvýznamnejších slovenských komunistických funkcionárov Karol Šmidke. Spolu s ním mali medzi kľúčové osoby kauzy patriť aj traja bývalí partizánski velitelia – František Hagara, Jozef Hagara a František Mišeje. Prípad skupiny Karol Šmidke a spol., ktorý Štátna bezpečnosť rozpracovávala v roku 1950, sa však nakoniec nezrealizoval. Napriek tomu významným spôsobom dopĺňa mozaiku politických perzekúcií komunistických funkcionárov a bývalých partizánskych veliteľov. Vybrané archívne pramene sumarizujú genézu a priebeh vyšetrovania tejto kauzy.

Vytlačiť