LUPRICHOVÁ, Zuzana. Spomienky na pátra Jozefa Opralu

Katolícky kňaz, jezuita Jozef Oprala koordinoval prípravu, tlač a rozširovanie periodických a neperiodických samizdatov na Hornej Nitre. Od roku 1978 pôsobil ako správca farnosti vo Veľkých Bieliciach. So svojimi spolupracovníkmi vydával rôzne brožúry, katechetické príručky, ale aj rozsiahlejšie publikácie, ktoré sa využívali pri stretnutiach rodinných spoločenstiev, mládeže, či ako pomôcky pri štúdiu teológie a filozofie. Z periodického samizdatu mal podiel na vydávaní niekoľkých dielov časopisov Orientácia, Náboženstvo a súčasnosť, Bratislavské listy, Rodinné spoločenstvo, Serafínsky svet a Una sancta catholica. Samizdaty sa tlačili nielen na fare vo Veľkých Bieliciach, ale aj v tajnej tlačiarenskej dielni v dome Mariána Okkela. Po Nežnej revolúcii, v roku 1990, začal pracovať na Pedagogickej fakulte v Nitre. V roku 1992 inicioval vznik Katedry etiky a sociálnych vied a stal sa jej prvým vedúcim. Jeho veľké plány zastavila predčasná smrť. Zomrel ako 44 ročný 5. januára 1994. V texte na pátra Opralu SJ spomínajú jeho spolupracovníci, spolužiaci, kolegovia a priatelia.

Vytlačiť