PALKO, Vladimír. Štefan Kyseľ. Pohraničník „telom aj dušou“

Štefan Kyseľ pôsobil v pohraničných zložkách ministerstva vnútra, ministerstva národnej obrany a federálneho ministerstva vnútra takmer tridsať rokov, z toho posledných osemnásť rokov ako spravodajský dôstojník troch spravodajských útvarov 11. brigády Pohraničnej stráže. V období rokov 1971 až 1973 slúžil v spravodajskej skupine Malacky, do decembra 1975 v spravodajskej skupine Bratislava a následne až do roku 1989 v spravodajskej skupine Komárno ako jej veliaci dôstojník a od roku 1980 ako jej náčelník. V pohraničných obciach budoval v rámci kontrarozviednych úloh rozsiahlu agentúrnu sieť tajných spolupracovníkov, pomáhajúcu viditeľným zložkám PS kontrolovať „záujmové osoby" podozrivé z emigračných úmyslov. Štefan Kyseľ bol zapáleným a iniciatívnym spravodajským dôstojníkom, ktorý svoje nedostatky v spravodajskom, či straníckom vzdelaní nahrádzal výnimočnou aktivitou a odovzdanosťou práci. Na rôznych miestach slovensko-rakúskeho a slovensko-maďarského pohraničia získaná prax ho nakoniec pomerne rýchlo dostala do funkcie veliaceho dôstojníka spravodajskej skupiny Komárno a neskôr jej náčelníka. Veľký počet zachovaných operatívnych a agentúrnych zväzkov poskytuje vyvážený a vyčerpávajúci pohľad na Kyseľovu činnosť počas jeho spravodajskej kariéry.

Vytlačiť