Patrik Dubovský: Obavy bratislavskej ŠtB pred 1. výročím Sviečkovej manifestácie

Rok po Sviečkovej manifestácii ŠtB vypracovala PLÁN bezpečnostných opatrení k zamedzeniu zneužitia prvého výročia nepovolenej demonštrácie pripravenej nelegálnou cirkvou dňa 25. 3. 1988. ŠtB si spojila 25. marec 1989 so sviatkom Bielej soboty a zapaľovaním sviečok v kostoloch. Obávala sa, že tajná cirkev by týmto mohla vyvolať zhromaždenie so zapálenými sviečkami i 25. marca 1989. No združenie Fatima nič nepodniklo, jej hlavných aktérov i ďalších aktivistov tajnej cirkvi ŠtB sledovala a pravdepodobne zabrali preventívne opatrenia režimu. Avšak k 1. výročiu Sviečkovej manifestácie vyšlo anonymné Vyhlásenie bratislavských katolíkov k 25. marcu 1989 so slovami: „V atmosfére Bielej soboty si chceme pripomenúť zhromaždenia spred jedného roka, keď veriaci hrdinsky vyznávali vieru a prirodzené požiadavky."

Vytlačiť