Peter Mikle: Činnosť vybraných pohraničných jednotiek a pohraničných oddelení Verejnej bezpečnosti počas augustových udalostí v roku 1968

Rok 1968 bol v dejinách Československa určite jedným z najvýraznejších míľnikov. Celospoločenská túžba po zmene sa prejavila v celom spektre politického a spoločenského života v republike. Zmeny zasiahli aj prístup k problematike pohraničnej stráže a opatrení na hraničných prechodoch. Snaha o reformu a nápravu socializmu však nebola zo zahraničnopolitického hľadiska, predovšetkým pre Sovietsky zväz, akceptovateľná. Toto obdobie dejín, označované aj ako „Pražská jar", vyústilo do okupácie územia Československa piatimi armádami Varšavskej zmluvy. Samotnej okupácie sa materiálne aj živou silou zúčastnili armády Sovietskeho zväzu, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Bulharskej ľudovej republiky a Maďarskej ľudovej republiky. Hlásenia o činnosti Maďarskej ľudovej armády na území Slovenska sa čiastočne zachovali aj v archívnych prameňoch, ktorými disponuje Archív ÚPN. Vybrali sme najzaujímavejšie prípady, ktoré opisujú postup vniknutia na územie Československa bezprostredne počas prvých hodín okupácie. Texty hlásení sú cenným informačným zdrojom pre bádateľov, nakoľko sú to prvostupňové informácie bez korektúry a úpravy vyšších veliteľských orgánov o spôsobe, akým „bratská armáda" prišla oslobodiť Československo. Operácie Maďarskej ľudovej armády na území Československa počas augusta 1968 nie sú dostatočne zmapované a aj vďaka takýmto prameňom dostáva bádateľ zreteľnejšie kontúry o jej činnosti.

Vytlačiť