Silvia Haladová: Pravé hrdinstvo. Náčrt príbehu politického väzňa Juraja Hurného

Príspevok sa venuje závažnej problematike prenasledovania občanov komunistickým režimom v období po februárovom prevrate v roku 1948 v Československu. Monopol komunistickej moci postupne prenikal do všetkých oblastí spoločenského života a tvrdé zásahy voči skutočným aj domnelým odporcom režimu sa dotkli všetkých vrstiev obyvateľstva Československa. Mnoho občanov sa v duchu morálnych hodnôt, demokratického zmýšľania a nezlomnosti charakteru vzoprelo obludnosti komunistického režimu. Toto presvedčenie pre nich znamenalo prenasledovanie, stratu slobody, týranie, zničené zdravie, či umučenie. Často dlhoročné odsúdenia, ktoré postihli odporcov nastupujúceho politického režimu, priniesli značné utrpenie nielen samotným politickým trestancom, ale aj ich najbližším. Predkladaný príspevok sa zameriava na obete totalitného štátneho zriadenia prostredníctvom priblíženia trpkého životného osudu jedného z tisícov politických väzňov v bývalom komunistickom Československu, Juraja Hurného a jeho rodiny, ktorý je mementom zločinov minulosti.

Vytlačiť