SZUMIŁO, Mirosław. Biskup Pavol Hnilica na oázovom stretnutí v Poľsku v roku 1978

Zverejnený dokument je písomným prepisom zvukového záznamu, ktorý bol zaistený pri domovej prehliadke Štátnej bezpečnosti v byte Ing. Márie Nechalovej v Žiline. Na kazete bolo zaznamenané stretnutie biskupa Pavla Hnilicu s mladými Slovákmi v Krościenku v poľských Pieninách v roku 1978, počas stretnutia Hnutia Svetlo – Život (tzv. Oáza). Je to jedinečné svedectvo o kontaktoch Hnilicu, ktorý pôsobil v emigrácii, s jeho krajanmi v Poľsku, kam v tom čase ešte mohol prísť. Nepriamo tak ukazuje pomoc poľskej cirkvi pri udržiavaní kontaktov s krajinou zo strany slovenskej cirkevnej emigrácie.

Vytlačiť