Tomáš Královič: Prológ Nežnej revolúcie. Študentská demonštrácia 16. novembra 1989 v Bratislave

V úvode predkladaného príspevku autor stručne predstavuje aktivity slovenských vysokoškolských študentov v druhej polovici 80. rokov a dôvody ich nespokojnosti s totalitným komunistickým režimom. Prvá kapitola príspevku je venovaná príprave samotnej študentskej demonštrácie v Bratislave a zdôvodneniu pomenovania demonštrácie slovom „prológ" Nežnej revolúcie. Druhá, hlavná kapitola, je venovaná priebehu demonštrácie – od stretnutia študentov na Mierovom námestí (dnešnom Hodžovom námestí), cez následný pochod ulicami mesta s vyústením pred budovou ministerstva školstva, kde sa odohral rozhovor študentov s komunistickými funkcionármi a kde vyjadrili svoje požiadavky aj pre Československú televíziu. Tretia kapitola opisuje prvé bezprostredné reakcie na demonštráciu študentov. Posledná, štvrtá kapitola, je venovaná osadeniu dvoch pamätných tabúľ, ktoré boli v Bratislave k tejto udalosti odhalené v roku 2009.

Vytlačiť