Tomasz Kozłowski: Poľský okrúhly stôl

Príspevok sa venuje problematike politického vývoja v Poľsku v rokoch 1988 a 1989. Autor analyzuje prvé rozhovory medzi zástupcami Solidarity a predstaviteľmi vládnuceho režimu, ktoré mali vyústiť do rokovaní a diskusií o reforme štátu a na ktoré by boli pozvaní zástupcovia niekoľkých spoločenských síl. Tieto rokovania a diskusie nakoniec vyústili do tzv. okrúhleho stola, ktorý zasadal od 6. februára do 5. apríla 1989. Najdôležitejšie rozhovory sa konali v troch hlavných skupinách – v oblasti energetiky a spoločenskej politiky, v oblasti politických reforiem a v oblasti odborového pluralizmu. V týchto skupinách sa diskutovalo okrem iného o legalizácii Solidarity, o práve na vznik nezávislých spoločenských organizácií a o forme budúcich ekonomických reforiem. Medzi najdôležitejšie výsledky okrúhleho stola patril definitívny súhlas komunistov s legalizáciou Solidarity, dohoda o formáte budúcich volieb do dolnej (Sejm) a hornej (Senát) komory parlamentu a vytvorenie novej inštitúcie – úrad prezidenta, ktorého si mal voliť parlament na obdobie 6 rokov. Autor ďalej analyzuje priebeh a výsledky volieb v roku 1989 a ich dopad na nasledujúci politický vývoj v Poľsku.

Vytlačiť