ZAVACKÁ, Katarína. K prvým slovenským legislatívnym ideovým návrhom štátom organizovanej lúpeže židovského majetku

Štúdia sa zameriava na vývoj legislatívnych rámcov potrebných na praktické uplatnenie myšlienok týkajúcich sa „arizácie" majetku v slovenskej spoločnosti. Načrtáva vplyv Ferdinanda Ďurčanského, ktorý sa aktívne podieľal na formovaní aparátov nových ministerstiev v období po vyhlásení autonómie Slovenska na jeseň 1938, keďže sám zastával rôzne ministerské posty (vnútro, verejné práce a doprava, spravodlivosť a zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, po vyhlásení Slovenského štátu sa stal ministrom zahraničných vecí). Autorka v tomto príspevku skúma samotné procesy tvorby právnych noriem zameraných na vyvlastnenie židovského majetku, a to ich preskúmaním od začiatku iniciovania návrhu cez interné pripomienkové konania až po konečné revízie a prípadné prijatie. Ďalej tiež upozorňuje na rôzne eufemizmy v ich príslušnom znení, ktoré slúžia na lepšie pochopenie obmedzovania ich zamýšľaného účelu, ako aj cieľovej skupiny. Autorka zdôvodňuje, že nasledujúce vyhlásenie Slovenského štátu zo dňa 14. marca 1939 neprinieslo rozhodujúce zmeny v týchto politikách, ale iba urýchlilo trendy, ktoré už boli nastolené od jesene 1938. Teda v tomto období, keď začali platiť prvé právne normy namierené proti Židom aj proti politickej opozícii vyvolané ministerskými aparátmi, otvorene porušovali stále platnú ústavu z roku 1920 a odporovali množstvu ďalších zákonov.

Vytlačiť