Archívne fondy ÚPN

B. Teritoriálne útvary bezpečnostných orgánov

I. Fondy bezpečnostných orgánov, útvarov (1938) 1939 - 1945