Hlavná správa rozviedky - I. správa

Zväzky operatívnej korešpondencie

Ústav pamäti národa zverejňuje prehľad zväzkov operatívnej korešpondencie Hlavnej správy rozviedky (I. správy), evidovaných od roku 1953 do 31. decembra 1989 a uložených v archíve Ústavu pamäti národa. Zväzky I. správy prevzal Ústav pamäti národa bez evidenčných pomôcok. Zverejnený prehľad je výstupom projektu, ktorého cieľom je podrobné popísanie zväzkovej agendy I. správy.

Zväzky operatívnej korešpondencie (ZOK) slúžili na ukladanie korešpondencie vedenej medzi jednotlivými zložkami rozviedky (centrála, rezidentúry v zahraničí, teritoriálne útvary v Československu). Ide najmä o plány práce, korešpondenciu k organizačným záležitostiam, žiadosti o previerky osôb a rôzne pokyny centrály ďalším zložkám rozviedky. ZOK venované rezidentúram podávajú prehľad o plánoch a operatívnej a agentúrnej činnosti rezidentúr rozviedky v zahraničí. Jednotlivé ZOK pozostávajú z hlavného zväzku, tematických a finančných podzväzkov. V prvej etape projektu ÚPN zverejnil prehľad hlavných zväzkov.

Prehľad zväzkov operatívnej korešpondencie zahŕňa registračné číslo zväzku, názov zväzku, krycí názov zväzku, odbor zakladajúci zväzok, dátum žiadosti o založenie zväzku, dátum zaevidovania zväzku, odbor žiadajúci uloženie zväzku, dátum návrhu na uloženie zväzku, dátum uloženia zväzku do archívu. V prípade absencie niektorých údajov ide o údaje, ktoré buď neboli vo zväzku uvedené alebo sa v prípade údajov o uložení zväzku týkajú zväzkov uložených po 15. 2. 1990 (zrušenie ŠtB).

« predchádzajúca 2 nasledujúca »

registračné číslo názov zväzku krycí názov zväzku odbor zakladajúci zväzok dátum žiadosti o založenie zväzku dátum zaevidovania zväzku odbor žiadajúci uloženie zväzku dátum návrhu na uloženie zväzku dátum uloženia zväzku do archívu popis
80558 ZOK pre organizačné záležitosti rezidentúry Akra, Ghana 15. 02.02.1960 03.02.1960 26. 22.06.1983 30.08.1983 Hlavný zväzok je vyskartovaný
80576 Korešpondencia 11. odboru, 5. oddelenia 11. 30.03.1960 04.04.1960 74. 19.11.1983 18.01.1984 Korešpondencia VTR, uložené ako korešpondencia 74. odboru
80587 ZOK pre organizačné záležitosti rezidentúry Frankfurt 11. 06.06.1960 09.06.1960 69. 15.01.1982 21.01.1982 Zväzok po línii VTR
80607 ZOK pre organizačné záležitosti rezidentúry Bamako, Mali 15. 17.11.1960 17.11.1960 47. 12.03.1979 16.03.1979 Zväzok po línii obrany
80656 Čs. bezpečnostní poradcovia v Guineji Kankan 8. 31.01.1961 27.02.1961 47. 30.01.1975 06.03.1975 Materiály o činnosti poradcov
80671 ZOK pre rezidentúru vo Francúzsku 10. 17.04.1961 28.04.1961 18. 27.12.1979 10.01.1980 Hlavný zväzok je vyskartovaný
80676 ZOK pre rezidentúru Montreal, Kanada 10. 06.05.1961 06.05.1961 Organizačné materiály
80678 Rezidentúra v Brazílii, Rio de Janeiro 10. 10.04.1961 13.05.1961 Hlavný zväzok je vyskartovaný
80679 Rezidentúra v Mexiku, Mexiko City 10. 10.04.1961 13.05.1961 18. 31.08.1979 05.09.1979 Informácie ku konzulárnej činnosti
80680 Rezidentúra v Argentíne, Buenos Aires 10. 10.04.1961 13.05.1961 Informácie o argentínskej bezpečnosti
80693 ZOK pre rezidentúru Rím 10. 07.06.1961 07.06.1961 02.01.1980 08.01.1980 Rôzna korešpondencia rezidentúry
80760 ZOK pre organizačné záležitosti rezidentúry Ceylon 17. 14.03.1962 14.03.1962 47. 28.09.1987 20.11.1987 Rôzna korešpondencia rezidentúry
80770 ZOK pre organizačné záležitosti rezidentúry Kongo 17. 03.04.1962 11.04.1962 26. 13.05.1983 11.07.1983 Hlavný zväzok je vyskartovaný
80772 Zväzok obhospodarovanej korešpondencie Dopis 11. 17.04.1962 Rôzne poznatky k osobám, najmä kandidátom na TS
80773 Spojenie 12. 11.04.1962 17.04.1962 23. 29.11.1979 30.11.1979 Materiály ku kúpe magnetofónov
80779 ZOK pre rezidentúru Lagos 17. 01.06.1962 05.06.1962 26. 23.06.1983 28.08.1983 Obrana ZÚ v Nigérii, vyskartovaný
80782 ZOK rezidentúry v Tanganike 17. 19.06.1962 20.06.1962 22.05.1974 07.06.1974 Zväzok po línii obrany
80783 ZOK s KS-MV Kraje 16. 25.06.1962 69. 16.05.1978 18.05.1978 Hlavný zväzok je vyskartovaný
80805 Rezidentúra Viedeň 12. 20.12.1962 21.12.1962 Zameranie rezidentúry po línii dokumentácie
80806 ZOK rezidentúry Štokholm 5. 21.12.1962 42. 17.01.1972 15.05.1972 Zvazok po línii politickej rozviedky

« predchádzajúca 2 nasledujúca »