Hlavná správa rozviedky - I. správa

Zväzky prepožičaných a konšpiračných bytov

Ústav pamäti národa zverejňuje prehľad zväzkov prepožičaných a konšpiračných bytov Hlavnej správy rozviedky (I. správy) uložených v archíve Ústavu pamäti národa. Zväzky I. správy prevzal Ústav pamäti národa bez evidenčných pomôcok. Zverejnený prehľad je výstupom projektu, ktorého cieľom je podrobné popísanie zväzkovej agendy I. správy.

Prepožičané a konšpiračné byty slúžili I. správe na jej operatívnu činnosť (najmä na stretávanie sa s tajnými spolupracovníkmi, ale aj na ubytovanie a školenie príslušníkov rozviedky). Držiteľmi prepožičaných bytov boli komunistickému režimu oddaní československí občania, ktorí svoj byt alebo jeho časť, ale aj svoju chatu či kanceláriu v čase svojej neprítomnosti prepožičiavali rozviedke na jej operatívnu činnosť. Držiteľmi konšpiračných bytov boli príslušníci rozviedky, ktorým bol na ich pravú alebo kryciu identitu pridelený byt slúžiaci len na operatívnu činnosť rozviedky.

Prehľad zväzkov konšpiračných a prepožičaných bytov zahŕňa registračné číslo zväzku, odbor zakladajúci zväzok, kategóriu (prepožičaný byt – PB / konšpiračný byt – KB), krycí názov zväzku, dátum zaevidovania zväzku, dátum uloženia zväzku do archívu. V prípade absencie niektorých údajov ide o údaje, ktoré buď neboli vo zväzku uvedené alebo sa v prípade údajov o uložení zväzku do archívu týkajú zväzkov uložených po 15. 2. 1990 (zrušenie ŠtB).

« predchádzajúca 2 nasledujúca »

registračné číslo odbor krycí názov kategória dátum zaevidovania adresa PB/KB dátum archivovania poznámka
70225 BA Lidka KB 14.07.1960 Kúpeľná 1/b, Bratislava 03.07.1970
70228 BA Krajan KB 05.09.1960 Flöglova 3, Bratislava pokračoval na Záhradnickej 25
70228 BA Krajan KB 23.03.1961 Záhradnícka 25, Bratislava 06.03.1970
70233 14. Vrak PB 28.02.1961 Strážní 158/833, Praha 08.03.1979
70235 PH Opletal PB 02.03.1961 Opletalova 9, Praha 21.07.1967
70236 BA Kavka KB 21.03.1961 Panenská 30, Bratislava 11.05.1972
70237 BA Dunaj KB 29.03.1961 Dunajská 2, Bratislava pokračoval na Kraskovej 2
70237 BA Dunaj KB 11.12.1965 Kraskova 2, Bratislava 27.08.1973
70239 12. Hvězda KB 11.04.1961 Brožíkova 6, Praha 24.02.1982
70240 PH Kunratice PB 02.05.1961 Riegrova 610, Kunratice 08.09.1966
70241/011 12. Písek KB 16.05.1961 Na Pískách 108, Praha 03.07.1970
70244 PH Primář KB 26.07.1961 Záhřebská 18, Praha 15.06.1972
70245 PH Středisko PB 14.09.1961 Kaprová 42/12, Praha dátum archvácie neuvedený
70250 6. Holub KB 05.09.1966 Ve Smečkách 29, Praha 19.09.1967
70261 16. Experimentál PB 07.07.1962 Sokolovská 266, Praha 01.11.1965
70262 13. Pivovar KB 02.08.1962 U Měštanského pivovaru 12, Praha 26.10.1966
70264 BE Treptow KB 11.09.1962 Bouchestrasse 85, Berlín 20.01.1970
70267 13. Polárka KB 12.09.1962 Jabloňova 2/1655, Praha 20.04.1971
70272 CB Bohouš PB 13.11.1962 Tř. Míru 19, České Budějovice 23.12.1964
70274 7. Ambasador KB 03.01.1963 Koněvova 184, Praha 17.10.1972

« predchádzajúca 2 nasledujúca »