Spravodajské zložky 11. bratislavskej brigády Pohraničnej stráže

Spravodajské oddelenie 11. brigády Pohraničnej stráže

Dôstojníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BADŽGOŇ Jozef 01.11.1960 dôstojník zobraziť
BARANČÍK Ján 130328 01.05.1954 31.05.1960 dôstojník zobraziť
BILÍK Michal 130458 01.04.1966 30.06.1979 dôstojník zobraziť
BRÁZDIL Antonín 130522 01.02.1957 30.09.1957 dôstojník zobraziť
BUJNA Rudolf 130568 01.06.1952 15.07.1953 dôstojník zobraziť
BUTTKO Vladimír 130502 01.06.1960 31.12.1971 dôstojník zobraziť
CUDRÁK František 130643 01.11.1958 18.08.1971 dôstojník zobraziť
ČUKOVIČ Ladislav 162412 01.08.1978 31.10.1979 dôstojník
DERMIŠEK Bohuslav 223156 01.03.1985 30.11.1985 dôstojník zobraziť
FOLTÝN Vojtech 130983 01.04.1966 31.07.1973 dôstojník zobraziť
GAÁL Jozef 149957 01.02.1978 dôstojník
GROLMUS Viliam 01.01.1959 30.04.1960 dôstojník
HROMKOVIČ Ján 131392 26.09.1953 24.02.1954 dôstojník zobraziť
HRUBIŠÁK Juraj 197612 01.03.1974 31.01.1976 dôstojník zobraziť
INGELIOVÁ Jiřina 162441 01.08.1973 30.08.1976 dôstojník
IVAN Michal 166081 01.07.1974 30.04.1975 dôstojník
IVAN Michal 166081 01.10.1978 31.10.1979 dôstojník
IVAN Michal 166081 01.12.1985 31.12.1989 dôstojník
JANČA Alois 131545 01.05.1959 31.07.1973 dôstojník
JANČA Alois 131545 01.02.1977 28.02.1985 dôstojník
JAŠKO Juraj 166494 01.10.1974 31.12.1975 dôstojník
JAŠKO Juraj 166494 01.07.1982 31.12.1989 dôstojník
JEŠETA Antonín 131617 01.11.1954 15.03.1962 dôstojník zobraziť
JONATA Ján 213704 01.09.1980 14.09.1980 dôstojník zobraziť
JONATA Ján 213704 20.12.1980 30.11.1983 dôstojník zobraziť
JUREČKO František 161867 01.04.1976 30.09.1978 dôstojník zobraziť
KAISER Ladislav 30.04.1958 dôstojník
KALÁB Bohumil 31.08.1957 dôstojník
KLEIN Gustáv 119908 27.07.1952 13.07.1953 dôstojník
KLEIN Gustáv 119908 19.02.1954 01.10.1961 dôstojník
KLOBUČNÍK Stanislav 166699 01.05.1975 30.09.1988 dôstojník zobraziť
KOS Jiří 131920 01.07.1954 25.01.1955 dôstojník zobraziť
KOS Jiří 131920 01.02.1956 30.11.1970 dôstojník zobraziť
KOUTNÝ František 119947 01.03.1955 28.02.1956 dôstojník zobraziť
KOUTNÝ František 119947 08.03.1957 30.04.1957 dôstojník zobraziť
KOVÁČ Milan 182888 01.02.1978 31.12.1989 dôstojník zobraziť
KOVÁŘ Květoslav 131971 01.05.1954 30.09.1954 dôstojník zobraziť
KOVÁŘ Květoslav 131971 01.05.1959 06.03.1960 dôstojník zobraziť
KOVÁŘ Květoslav 131971 01.04.1966 30.04.1971 dôstojník zobraziť
KÖVÉR Albert 162941 01.05.1975 31.01.1984 dôstojník
KRAJČÍ Ján 132000 01.07.1964 31.08.1965 dôstojník zobraziť
KRAJČOVIČ Juraj 193904 01.10.1988 14.01.1989 dôstojník
KÚDELA Václav 163521 01.09.1980 30.05.1982 dôstojník
KYSEĽ Štefan 129250 01.07.1971 31.07.1973 dôstojník zobraziť
LOVICH Milan 166082 01.07.1974 30.04.1975 dôstojník zobraziť
LOVICH Milan 166082 01.01.1976 31.10.1979 dôstojník zobraziť
MAJERSKÝ Jindrich 220752 01.12.1985 31.12.1989 dôstojník zobraziť
MARČIŠ Jozef 230694 01.03.1987 30.11.1988 dôstojník zobraziť
MEZNÍKOVÁ Vilma 132496 01.06.1957 30.04.1971 dôstojník zobraziť
MEZNÍKOVÁ Vilma 132496 01.08.1976 31.12.1987 dôstojník zobraziť
MIKOVEC Jaroslav 132535 01.09.1970 31.07.1971 dôstojník zobraziť
MÓCIK Adam 162459 01.10.1973 30.09.1974 dôstojník
MÓCIK Adam 162459 01.05.1975 31.01.1977 dôstojník
MRÁZ Štefan 162450 01.12.1978 31.10.1979 dôstojník zobraziť
MRÁZ Štefan 162450 01.07.1982 31.12.1989 dôstojník zobraziť
NERUŠIL Jaroslav 132709 01.12.1958 31.01.1962 dôstojník
NERUŠIL Jaroslav 132709 01.05.1963 31.12.1987 dôstojník
PAVELKA Ján 132903 01.12.1978 31.12.1979 dôstojník
PAVLÍK Bohuslav 191269 01.08.1979 30.06.1982 dôstojník
RAŠKO Rudolf 133206 01.05.1964 31.05.1964 dôstojník
ROHÁČEK Augustín 166496 01.11.1974 31.10.1979 dôstojník
ROHÁČEK Augustín 166496 01.08.1984 31.01.1987 dôstojník
SALÁK Mikuláš 167598 01.08.1988 31.12.1989 dôstojník zobraziť
ŠINDELÁŘ Adolf 133731 23.08.1971 31.07.1973 dôstojník zobraziť
ŠINDELÁŘ Adolf 133731 01.03.1982 31.03.1988 dôstojník zobraziť
ŠTEGLÍK Ján 133826 01.09.1951 11.11.1951 dôstojník zobraziť
ŠTEGLÍK Ján 133826 01.06.1952 30.04.1953 dôstojník zobraziť
ŠTEGLÍK Ján 133826 01.10.1954 30.09.1958 dôstojník zobraziť
TAKÁČ Stanislav 168004 01.10.1978 31.08.1980 dôstojník
TAKÁČ Stanislav 168004 01.08.1984 31.10.1984 dôstojník
TESAŘ Bohuslav 133912 30.04.1975 dôstojník
TESAŘ Bohuslav 133912 01.01.1976 31.12.1979 dôstojník
TICHÁČEK Alois 133920 09.04.1954 28.02.1955 dôstojník zobraziť
TICHÁČEK Alois 133920 01.03.1959 31.01.1964 dôstojník zobraziť
TRANGEL Ján 221959 01.01.1984 31.10.1985 dôstojník zobraziť
VACEK Josef 134058 01.05.1958 30.04.1963 dôstojník zobraziť
VACEK Josef 134058 01.04.1966 28.02.1970 dôstojník zobraziť
VIDA František 134194 01.09.1955 30.04.1959 dôstojník zobraziť
VIDA František 134194 01.07.1960 30.09.1962 dôstojník zobraziť
VYSKOČ Vladimír 182935 01.01.1985 31.12.1989 dôstojník
ZEZULA Miroslav 134412 01.07.1955 28.02.1961 dôstojník zobraziť
ZEZULA Miroslav 134412 01.04.1966 30.04.1971 dôstojník zobraziť