Spravodajské zložky 11. bratislavskej brigády Pohraničnej stráže

Vývin Spravodajského oddelenia a spravodajských skupín Bratislava, Malacky, Stupava a Komárno

Spravodajské oddelenie:

Spravodajská skupina Malacky:

Spravodajská skupina Bratislava:

Spravodajská skupina Komárno:

Spravodajská skupina Stupava:

Spravodajská skupina Petržalka: