Zasadnutie ÚV KSS 16.10.1989

16.10.1989 na plenárnom zasadnutí ÚV KSS sa hlavný rečník Ignác Janák venoval predovšetkým vnútrostraníckym problémom. Hoci perestrojka pomaly dospievala do svojho konca prvý tajomník ÚV KSS sa len okrajovo zmienil o situácii v okolitých či tzv. spriatelených krajinách a súčasne si neodpustil ich kritiku. Opozícia v Maďarsku a Poľsku bola už akceptovaná komunistickými stranami a viedla s nimi rokovania. Z 18-tich strán svojho hlavného prejavu venoval prvý tajomník situácii s aktivitami opozičných hnutí u nás, v Poľsku a v Maďarsku tri:

Tajomník ÚV KSS Ondrej Šaling predniesol správu predsedníctva ÚV KSS o politike strany v tvorbe a ochrane životného prostredia v Slovenskej socialistickej republike. Mesiac pred nežnou revolúciou to bola hlavná téma jednania najvyššieho mocenského orgánu na Slovensku. Jeho značne kritický postoj bol nielen reakciou na stav životného prostredia, ale bol podnietený i iniciatívou ochranárov a dokumentom „Bratislava nahlas“ o stave životného prostredia z pohľadu občianskej iniciatívy, ktorý bol vydaný v roku 1988. Správa bola odborovo a teritoriálne kritická, ale ako zvyčajne neosobná.
Naproti tomu bol diskusný príspevok riaditeľa Slovenskej televízie Jaroslava Hlinického konkrétny i osobný. Osoby však neboli menované v prejave pred plénom, ale dostali sa len do zápisnice ako príloha:

Nakoniec prehovoril Ivan Knotek, vtedy už člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ, ktorý bol vedúci delegácie ÚV KSČ. KSS bola vo vleku KSČ. I. Knotek preto vo svojom príspevku „zvýrazňoval“ postoje ÚV KSČ a jeho predsedu M. Jakeša k perestrojke. V ich očiach sa odvíjala v ekonomických a hospodárskych oblastiach. Až ku koncu svojho príspevku sa dotkol vnútro- i zahranično- politickej oblasti:

Politické problémy a hlboký rozor medzi spoločnosťou a komunistami navrhoval riešiť zlepšením ideologickej práce.
Prakticky do poslednej minúty mali lídri komunistov v Československu zaslepené oči. 16. októbra 1989 kritizovali Poliakov i Maďarov za ich ústretovosť voči politickej opozícii. Dokonca za akýsi 68-rok u nich. O mesiac už museli hľadať vinníka za stav v KSS a hľadať riešenie zbavovaním funkcií „kádrov“ a vytváraním nových štruktúr.