Archívne fondy ÚPN

B. Teritoriálne útvary bezpečnostných orgánov

III. Fondy útvarov štátnej bezpečnosti 1954 - 1960 (1966)