Hlavná správa rozviedky - I. správa

Staršie objektové zväzky (vyradené typy)

Ústav pamäti národa zverejňuje prehľad starších objektových zväzkov Hlavnej správy rozviedky (I. správy) uložených v archíve Ústavu pamäti národa. Zväzky I. správy prevzal Ústav pamäti národa bez evidenčných pomôcok. Zverejnený prehľad je výstupom projektu, ktorého cieľom je podrobné popísanie zväzkovej agendy I. správy uloženej v archíve Ústavu pamäti národa.

Zväzky tohto typu boli zakladané pôvodne ako objektové zväzky, neskôr slúžili na zakladanie materiálov k vyradeným typom.

Prehľad starších objektových zväzkov zahŕňa registračné číslo, názov a dátum archivovania zväzku.

« predchádzajúca 1 nasledujúca »

registračné číslo názov dátum archivovania
20121 Spolupracovníci VASu - vyradení 23.10.1980
20148 Veselý Stanislav 20.01.1954
20315 Vyřazený materiál - emigrace 16.02.1955
20478 VAS agentúrne poznatky 11.12.1958
20487 VAS agentúrne poznatky 11.12.1958
20490 VAS Slabík Ant. 11.12.1958
20608 Puner Antonín 12.11.1960
20745 Marešová Wanda 20.03.1963
20750 Campos Jose Pedro 02.04.1963
20782 Liblich Jan Felix 30.06.1964
20790 Vyradené typy 05.03.1965
20797 Trybenekrová Hana 14.06.1965
20844 Rôzny materiál 03.05.1957
20845 Rôzny materiál 06.05.1957
20864 Zrušené agentúrne zväzky 05.09.1964
20880 Pšenička Arnošt, 8.6.1916 30.07.1958

« predchádzajúca 1 nasledujúca »