Hlavná správa rozviedky - I. správa

Zväzky operatívnej korešpondencie

Ústav pamäti národa zverejňuje prehľad zväzkov operatívnej korešpondencie Hlavnej správy rozviedky (I. správy), evidovaných od roku 1953 do 31. decembra 1989 a uložených v archíve Ústavu pamäti národa. Zväzky I. správy prevzal Ústav pamäti národa bez evidenčných pomôcok. Zverejnený prehľad je výstupom projektu, ktorého cieľom je podrobné popísanie zväzkovej agendy I. správy.

Zväzky operatívnej korešpondencie (ZOK) slúžili na ukladanie korešpondencie vedenej medzi jednotlivými zložkami rozviedky (centrála, rezidentúry v zahraničí, teritoriálne útvary v Československu). Ide najmä o plány práce, korešpondenciu k organizačným záležitostiam, žiadosti o previerky osôb a rôzne pokyny centrály ďalším zložkám rozviedky. ZOK venované rezidentúram podávajú prehľad o plánoch a operatívnej a agentúrnej činnosti rezidentúr rozviedky v zahraničí. Jednotlivé ZOK pozostávajú z hlavného zväzku, tematických a finančných podzväzkov. V prvej etape projektu ÚPN zverejnil prehľad hlavných zväzkov.

Prehľad zväzkov operatívnej korešpondencie zahŕňa registračné číslo zväzku, názov zväzku, krycí názov zväzku, odbor zakladajúci zväzok, dátum žiadosti o založenie zväzku, dátum zaevidovania zväzku, odbor žiadajúci uloženie zväzku, dátum návrhu na uloženie zväzku, dátum uloženia zväzku do archívu. V prípade absencie niektorých údajov ide o údaje, ktoré buď neboli vo zväzku uvedené alebo sa v prípade údajov o uložení zväzku týkajú zväzkov uložených po 15. 2. 1990 (zrušenie ŠtB).

« predchádzajúca 1 nasledujúca »

registračné číslo názov zväzku krycí názov zväzku odbor zakladajúci zväzok dátum žiadosti o založenie zväzku dátum zaevidovania zväzku odbor žiadajúci uloženie zväzku dátum návrhu na uloženie zväzku dátum uloženia zväzku do archívu popis
80058 Pošta od rezidenta z Izraelu 4. 13.02.1953 23.02.1953 20.04.1979 Rôzna korešpondencia rezidentúry
80113 Pošta do rezidentúry Taliansko 7. 13.05.1954 20.05.1955 23. 14.02.1979 15.02.1979 Rôzna korešpondencia rezidentúry
80114 Pošta z rezidentúry Taliansko 7. 13.05.1954 20.05.1955 23. 14.02.1979 15.02.1979 Rôzna korešpondencia rezidentúry
80328 ZOK pre rezidentúru v Haagu 9. 04.04.1957 17.10.1956 69. 20.05.1975 22.05.1975 Hlavný zväzok je vyskartovaný
80360 ZOK pre organizačné záležitosti rezidentúry Bejrút 6. 15.04.1956 08.02.1957 47. 14.05.1974 07.06.1974 Hlavný zväzok po línii obrany
80371 ZOK rezidentúry Londýn Anglicko 9. 19.03.1957 19.03.1957 Rôzna korešpondencia rezidentúry
80412 ZOK rezidentúry Teherán 6. 11.07.1957 17.05.1957 47. 10.09.1979 19.09.1979 Zväzok po línii OZK
80414 ZOK pre organizačné záležitosti rezidentúry Káhira 15. 02.08.1957 06.08.1957 47. 07.05.1974 07.06.1974 Zväzok po línii obrany
80439 ZOK pre rezidentúru Austrália 15. 12.09.1957 01.11.1957 47. 09.10.1987 20.11.1987 Rôzna korešpondencia rezidentúry
80441 ZOK pre organizačné záležitosti rezidentúry Damask 15. 08.11.1957 11.11.1957 47. 14.05.1974 07.06.1974 Zväzok po línii obrany
80446 ZOK pre rezidentúru Karáčí 15. 12.09.1957 04.01.1958 47. 30.09.1987 20.11.1987 Organizačné záležitosti rezidentúry
80449 ZOK na organizačné záležitosti pre ZÚ Chartúm, Sudán 15. 14.01.1958 17.01.1958 26. 13.05.1983 11.07.1983 Vyskartovaný, niektoré materiály prevedené do ZOK 81332/108
80450 ZOK - ochrana a obrana ZÚ Addis Abeba 15. 14.01.1958 17.01.1958 26. 01.11.1979 21.03.1980 Materiály k obrane zastupiteľského úradu
80454 ZOK pre organizačné záležitosti rezidentúry Japonsko 15. 07.09.1957 28.01.1958 57. 25.04.1974 12.05.1974 Pozdväzky presunuté do ZOK 81242.
80494 ZOK pre organizačné záležitosti rezidentúry Bagdad 15. 18.12.1958 23.12.1958 47. 14.05.1974 07.06.1974 Rôzna korešpondencia rezidentúry
80501 ZOK pre organizačné záležitosti rezidentúry Jakarta 15. 28.01.1959 57. 06.05.1974 12.05.1974 Materiály k obrane rezidentúry
80504 Správy pre s. ministra za roky 1955-57 11. 02.02.1959 74. 02.06.1983 11.07.1983 Najhodnotnejšie materiály získané VTR
80505 Správy pre s. ministra za roky 1958-59 11. 02.02.1959 74. 02.06.1983 11.07.1983 Najhodnotnejšie materiály získané VTR
80506 11. 04.02.1959 11.07.1979 02.08.1979 Zväzok bez názvu, slúžil na evidovanie podzväzkov príslušníkov VTR
80549 Správy pre ministra 1960-1961 12. 08.01.1960 09.01.1960 VTR 10.08.1981 14.09.1981 Správy pre politbyro ÚV-KSČ o výsledkoch vedeckotechnickej rozviedky

« predchádzajúca 1 nasledujúca »