Hlavná správa rozviedky - I. správa

Zväzky prepožičaných a konšpiračných bytov

Ústav pamäti národa zverejňuje prehľad zväzkov prepožičaných a konšpiračných bytov Hlavnej správy rozviedky (I. správy) uložených v archíve Ústavu pamäti národa. Zväzky I. správy prevzal Ústav pamäti národa bez evidenčných pomôcok. Zverejnený prehľad je výstupom projektu, ktorého cieľom je podrobné popísanie zväzkovej agendy I. správy.

Prepožičané a konšpiračné byty slúžili I. správe na jej operatívnu činnosť (najmä na stretávanie sa s tajnými spolupracovníkmi, ale aj na ubytovanie a školenie príslušníkov rozviedky). Držiteľmi prepožičaných bytov boli komunistickému režimu oddaní československí občania, ktorí svoj byt alebo jeho časť, ale aj svoju chatu či kanceláriu v čase svojej neprítomnosti prepožičiavali rozviedke na jej operatívnu činnosť. Držiteľmi konšpiračných bytov boli príslušníci rozviedky, ktorým bol na ich pravú alebo kryciu identitu pridelený byt slúžiaci len na operatívnu činnosť rozviedky.

Prehľad zväzkov konšpiračných a prepožičaných bytov zahŕňa registračné číslo zväzku, odbor zakladajúci zväzok, kategóriu (prepožičaný byt – PB / konšpiračný byt – KB), krycí názov zväzku, dátum zaevidovania zväzku, dátum uloženia zväzku do archívu. V prípade absencie niektorých údajov ide o údaje, ktoré buď neboli vo zväzku uvedené alebo sa v prípade údajov o uložení zväzku do archívu týkajú zväzkov uložených po 15. 2. 1990 (zrušenie ŠtB).

« predchádzajúca 1 nasledujúca »

registračné číslo odbor krycí názov kategória dátum zaevidovania adresa PB/KB dátum archivovania poznámka
70001 Mapy KB 15.11.1962 dátum založenia neuvedený
70018 8. Školka KB Široká 792, Praha dátumy neuvedené
70022 4. Robert KB 17.02.1962 Žitná 30, Praha 20.11.1987
70051 12. Bezděz KB 13.04.1956 Chata, Radechov 26.10.1966
70062 6. Rys PB 30.11.1956 Kafkova 37, Praha 28.01.1969
70082/030 12. Kost (Hrad) KB 22.10.1956 Chata, Střehom 23 02.02.1971
70092 7. Ještěd KB Přemyslovská 21, Praha 31.12.1966 založený v roku 1957
70110 2. Vlasta KB Kurzbauergasse 2/5, Viedeň 28.04.1983 založený v roku 1957
70116 7. Petřín KB Vlašská 196/347, Praha 28.09.1960 založený v roku 1957
70116 7. Petřín KB 10.11.1961 Vlašská 196/347, Praha 15.12.1972
70135 PH Jáma KB V Jámně 7, Praha 15.01.1974 založený v roku 1957
70147 BM Petr KB Poštovská 4, Brno 14.10.1975 založený v roku 1958
70152 PH Soud PB 18.04.1958 Karmelitská 19, Praha 17.04.1964
70154 PM Bytná PB 02.05.1958 Třída 1. máje 72, Plzeň 27.03.1968
70186 4. Božena KB 19.04.1959 Slezká 69, Praha 11.06.1968
70189 PO Starý PB 22.04.1959 Sídlisko blok 80, Humenné 14.11.1966
70196 4. Přehrada PB 18.05.1959 Vranská priehrada, Zbraslav 26.02.1969
70200 14. Morava KB 29.06.1959 28. pluku 28, Praha 03.07.1969
70204 13. Venkov KB 14.10.1959 Ládví 76, Praha-východ 14.09.1981
70211 Luna KB 02.12.1959 Nad Závěrkou 16, Praha 02.12.1975

« predchádzajúca 1 nasledujúca »