Archívne fondy ÚPN

B. Teritoriálne útvary bezpečnostných orgánov

II. Fondy útvarov štátnej bezpečnosti 1945 - 1953